Giới thiệu: Tôi sẽ biết được gì trong loạt video này?

Vậy trưng cầu dân ý là gì?

Quý vị có cần bỏ phiếu không?

Trợ giúp nào có sẵn tại phòng phiếu?

Quý vị có thể bỏ phiếu ở đâu?

Quý vị có cần viết ra câu trả lời bằng tiếng Anh không?

Kết quả trưng cầu dân ý được quyết định như thế nào?

Làm thế nào để biết thông tin trưng cầu dân ý mà quý vị nhận được có đáng tin cậy hay không?

Có thể tìm thông tin trưng cầu dân ý đã dịch sang ngôn ngữ của quý vị ở đâu?